รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
ใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ชื่อ-สกุล
English name
ที่อยุ่
ที่ทำงาน
รัชดาภรณ์ สุวรรณมงคล RUTCHADAPORN SUWANNAMONGKOL
นครราชสีมา
นครราชสีมา

สุปราณี มนต์วิเศษ

 

SUPRANEE MONWISET
นครราชสีมา
นครราชสีมา

กาญจนา คำแพง

 

KANJANA KHAMPANG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

นิวัฒน์ สดสระน้อย

 

NIWAT SODSANOI
นครราชสีมา
AUSTRARIA

จิตติพัฒน์ เทียมสำโรง

 

JITTIPAT TIAMSAMRONG
นครราชสีมา
AUSTRARIA

วันวิษา สุขพะเนา

 

WANWISA SUKPANAO
นครราชสีมา
นครราชสีมา

บุศยรินทร์ มาพัฒน์

 

BOOTSAYARINT MAPHAT
นครราชสีมา
นครราชสีมา

จิราภรณ์ เฮ็นนิงเงอร์

 

JIRAPORN HENNINGER
มหาสารคาม
Germany

ปราณี ฉลวยแสง

 

PRANEE CHALUISANG
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ

อานาตา เลาสูงเนิน

 

ARNATA DU BOIS
นครราชสีมา
England

วรนุช เลาสูงเนิน

 

WORANOOT LOASUNGNERN
นครราชสีมา
นครราชสีมา

กรรณิการ์ จบมะรุม

 

KANNIKA JOBMARUM
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ณัฎฐ์วราชน ศรีบรรเทากูล NATVARACHON SRIBUNTAOKUN
นคราชสีมา
นคราชสีมา

จุฑามาศ ก้ามกระโทก

 

JUTHAMAS KAMKRATOK
นครราชสีมา
นครราชสีมา

นันทิดา รอดเงิน

 

NANTHIDA RODNGERN
นครราชสีมา
AUSTRARIA

พีรนุช ปรุเขตต์

 

PHIRANUT PARUKHET
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ

กนกพร กองจันทร์

 

KANOGPORN KONGJAN
นครราชสีมา
นครราชสีมา

สุบรรณ ไกรจันทร์

 

SUBAN KRAICHAN
สระบุรี
Italy

รังสิตร์ พลหาญ

 

RANGSIT PHONHARN
นครราชสีมา
Germanny

ณัฐจิรา เกตุแก้ว

 

 

NATJIRA KETKAEW
นครราชสีมา
ภูเก็ต

วาสนา พ็อตท์มันน์

 

WASSANA POTTMANN
นครราชสีมา
Germany

ระเบียบ แทวกระโทก

 

RABIAP THAEWKRATHOK
นครราชสีมา
นครราชสีมา

เจ็ก แก้ววิไลทอง

 

CHEK KEOVILYTHONG
เวียงจันทน์ ลาว
Laos

พัชรีรัตน์ อุดมโชคทรัพย์

PHATCHARIRAT UDOMCHOKSAP
นครราชสีมา
Germany

พิทยารัตน์ สุขสุเดช

 

PHITTAYARAT SUKSUDECH
นครราชสีมา
Austraria

รัชนีกรณ์ ลาภมาก

 

RATCHANIKON LAPMAK
นครราชสีมา
Germany

แสงจันทร์ หอมหวล

 

SAENGCHAN HOMHUAN
นครราชสีมา
นครราชสีมา

จันทกานต์ พรประสิทธิ์

 

JANTHAKAN PHORNPRASITH
ชัยภูมิ
USA

วรุณพร วิเศษสวัสดิ์

 

WAROONPORN WISEDSAWAT
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

อรวรา เซโอะ

 

ONWARA SEO
บุรีรัมย์
JAPAN

ธนัฐ ทองพรหม

 

THANAT THONGPROM
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ปวันรดา ปัญญาชนะวงศ

PAWANRADA PANUYACHANAWONG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

นรมน คุณาพรม

 

NORANON KUNAPROM
นครราชสีมา
นครราชสีมา

น้ำผึ้ง วิเศษสวัสดิ์

 

NAMPHUENG WISETSAWAT
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

จิณณาภัทร เผยกลาง

 

JINNAPACH PHOEIKLANG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

วิภาวดี โพธิจักร์

 

WIPHAWADI PHOTICHAK
นครราชสีมา
นครราชสีมา

บุณญาภัทร ผ่องพันธ์

 

BOONYAPAT PONGPAN
สุรินทร์
ภูเก็ต

อรพรรณ เพียรักษา

 

ORAPAN PIARAKSA
ขอนแก่น
นครราชสีมา

อธิชา โล๋

 

ATHICHA LO
นครราชสีมา
TAIWAN

ทองเพ็ชร ตันบัว

 

THONGPECH TANBUA
นครราชสีมา
SWITZERLAND

สุภารัตน์ ศิริสังข์

 

SUPARUT SIRISANG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

อัจฉรา ปิติการ

 

AUTCHARA PITIKARN
ลพบุรี
ลพบุรี

วารินทร์ เกิดศิริ

 

WARIN KERDSIRI
นครราชสีมา
ชลบุีรี

ณัฐกานต์ ไซ่

 

NATTAKAN TSAI
นครราชสีมา
TAIWAN

ดวงสมร ฮีลลท์

 

DUANGSAMORN HILLS
ร้อยเอ็ด
Newzeland

อมีนา ชูศรีโฉม

 

AMEENA CHOOSIRCHOM
ชลบุรี
S.KOREA

น้ำผึ้ง สงนอก

 

NAMPUENG SONGNOK
นครราชสีมา
นครราชสีมา

เสาวรจณ์ ทูโคกกรวด

 

SAOWAROT TOOKOKRUAD
นครราชสีมา
นครราชสีมา

วิลาวรรณ แย้มบัญชา

 

WILAWAN YAMBUNCHA
นครสวรรค์
กรุงเทพฯ

ศิริพร ไทยแย้ม

 

SIRIPORN THAIYAM
นครสวรรค์
นครรสวรรค์

กัญญารัตน์ สิทธิวงศ์

 

KANYARAT SITHIWONG
นครราชสีมา
Du-bai

โสภา ด่านต้องกระโทก

 

SOPHA DANTONGKRATHOK
นครราชสีมา
Austraria

รัชนี มิสา

 

RATCHANEE MISA
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

ปาลิตา เรียงสันเทียะ

 

PALITA RIANGSANTHIA
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ลดาวรรณ การงาน

 

LADDAWAN KARNNGAN
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ

ปราณี วิทท์โพท

 

PRANEE WITTPOTH
บุรีรัมย์
Germany

ปทิตตา บุญสวัสดิ์

 

PATITTA BOONSAVAT
นครราชสีมา
DU-BAI

ปริณดา ชาวสวน

 

PARINDA CHOSUAN
อุดรธานี
KOREA

จิราภรณ์ ศิริอุด

 

JIRAPORN SIRIAUD
อุดรธานี
อุดรธานี

ดลนภา จารึกกลาง

 

DALNAPA JARUKKLANG
นครราชสีมา
ภูเก็ต

สยาม สุดหาร

 

SAYAM SUTHAN
สุรินทร์
กรุงเทพฯ

ไพโรจน์ ดีษะเกษ

 

PAIROJ DEESAKES
นครราชสีมา
นครราชสีมา

สมสวรรค์ แก้ววิเศษ

 

SOMSAWAN KAEWWISET
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ

ยุพิน วงษาชัย

 

YUPHIN WONGSACHAI
นครสวรรค์
Natherland

ปาริชาติ นอยมันน์

 

PARICHAT NEUMANN
นครราชสีมา
Germany

สำรอง พาดทองหลาง

 

SUARONG PADTONGLHANG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ณัฐณิชา ศิริสัตย์

 

NATTHANICHA SIRISAT
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ศิรินันท์ อรกูล

 

SIRINUN ORAGOON
นครราชสีมา
FRANCE

อุไร พลโดด

 

URAI PHONDOD
นครราชสีมา
Germany

ผกามาศ อยู่ทองหลาง

 

PHAKAMAS YOOTHONGLANG
นครราชสีมา
นครราชสีมา

จิตรลดา ขันแก้ว

 

CHITLADA KHANKAEW
นครราชสีมา
่JAPAN

ลลิตา อ่อนคำ

 

LALITA ONKAM
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ธนะสิทธิ์ จึงเรืองสิทธิ์

 

THANASIT JEUNGRUENGSIT
นครราชสีมา
AUSTRARIA

นราวรรณ มูกขุนทด

 

NARAWAN MUKKHUNTOD
นครราชสีมา
FRANCE

กัลยาณี หมู่กระโทก

 

KANYANEE MOOKRATHOK
นครราชสีมา
Germany

วรรณิดา ลาวงศ์

 

WANNIDA LAWONG
จันทบุรี
จันทบุรี

จุฬาลักษณ์ งามบุญชื่น

 

่CHULALAK NGAMBOONCHEUN
พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต

ปทิตตา เพ็ชรรัตน์

 

PATTITA PHETCHARUT
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ฟาริดา จุลสี

 

FARIDA JULSEE
นครราชสีมา
NORWAY

นิตย์รดี ค้าขาย

 

NITRADEE KHAKAI
นครราชสีมา
นครราชสีมา

นันทนา ทีล

 

NANTHANA THIEL
บุรีรัมย์
Germany

พัทยา ผึ้งต้น

 

PATTAYA PUENGTON
บุรีรัมย์
Italy

ลำดวน สาระนันต์

 

LAMDUAN SARANAN
สกลนคร
หนองบัวลำภู
พนิดา เริญไธสง PANIDA ROENTHAISONG
ชัยภูมิ
พัทยา
กัญญานันท์
 
   
 
รายชื่อนักเรียนปี 2555 Students on 2012
ชื่อ-สกุล ชืออังกฤษ ที่ทำงาน
name English Name place
กัญญานันท์ นีสลอน kanyanan NiesIon Germany
พรทิพย์ บัวสุวรรณ Phontip Buasuwan England
นิลาวรรณ อมฤก Nilawan   Amaruek นครราชสีมา
เครือมาศ สีบนุการณ์ kluamas  Saebnukan นครราชสีมา
เลื่อนรัตน์ ปรึกจอหอ Loanrat  Prukjorhor นครราชสีมา
นิชานันท์ อนงค์ศิลป์ Nichanan Anongsin กรุงเทพ
ดวงใจ ทำสันเที่ยะ Duanggai Tham san Tia นครราชสีมา
กิตติพันธ์ ปิยะพรพัฒน์ Kittipan Piyaponphat Germany
เพ็ญลดา ฟิชเชอร์ Phenlad Fisher Germany
กัญจนา อินทร์น้อยมะดัน KanJana Innoi madan เชียงใหม่
สมใจ  มีพวงผล Sonjai Meepuan Germany
เมย์ริสรา ผลจันทร์ Merisara  Powjan นครราชสีมา
นุสรา ริ้วลายเงิน Nutsara  Rewlai ngoen Newzeland
ปัทมา ไชยวงค์ Pattan chawong สระบุรี
ณิศสรณ์ พิริยเลิศสิน Nissorn  PiriyaIerdsin อุบลราชธาณี
ปริณดา นาจรศิลมงคล Parinda  Nathasinmongkol อุบลราชธานี
นัดดา วงษ์เมือง Nadda  Wongmuany Norge
อ้อยใจ ซานดี -กำยานหอม Aoyjai  Zahnd - kamianhom Switzerland
อังศวรา บรึลฮาร์ท Aungsavara Bruelhavd Switzerland
สุกาญดา ไต่เป็นสูข Sukanda  Taipensook มหาสารคาม
กชกร กลิ่นไกล  Kgtchakorn   Klinklai ปราจีนบุรี
ศมนภรณ์ กัชชรส Samonporn  Katcharob นครราชสีมา
ภัทราพร อักษร Pattarapon   Akson ปราจีนบุรี
ณัฐมล คุมเมอร์ Natthamol   Kummer Switzerland
สุวรรณา จุ้ยหมื่นไวย Suwanna   Juymuenwai นครราชสีมา
สุรัตชา ทานอก Suratcha   Anchaleethip นครราชสีมา
รุ่งทิวา แบร์ธาน  Rungthiwa   Berthan Germany
ชูศรี ดยูเวอร์ Choosri    Djuve Germany
เย็น ยิ่งจอหอ Yen   Yeejoho นครราชสีมา
ลำยอง ชนะชัย Chanachat  Lamyong Hongkong
ชนัฐกานต์ เฮซแทร์มัน Chanatkan  Hesterman Germany
อรจิรา พอร์ตเตอร์ Onjira  Porter นครราชสีมา
ปิยนุช แปลงดี Piyanuch  plangdee  บุรีรัมย์
ประดิ่น การบรรจง Pradin   Garnbunjong นครราชสีมา
Peter Mager Peter  Mager Austria
เบญญภา ดำละเอียด Benyapa  Damiaeid  กรุงเทพ
ปราณี  สมสอาด  Pranee   Somsa- ard Germany
มนัสภรณ์ วันเปลี่ยนสี Manatporn   Wanpliansee นครราขสีมา
พัขราภรณ์ ชำนิกล้า Patcharaporn  chamnikla Switzerland
กระถิ่น ด่านรบ Kathin  Danrop นครราชสีมา
ละม่อม ดับใหม่ Lamom   Dapmai นครราชสีมา
ทัศนีย์ โตกุมิสซึ Tassanee   Tokumitsu Japan
สุนันท์ คำภูเขียว Sunan   Khampukiao นครราชสีมา
วรณัน  แพงทอง Waranan    Pangtong นครราชสีมา
เทพสุดา  เขจรกลาง Thepsuda  Khejornklang นครราชสีมา
พิมพ์ลักษณ์ วิภูษณะสกุล Pemlak   Viposansakul นครราชสีมา
กาญจนา ไฮเดนไรค์ Kanjana  Heidenreich นครราชสีมา
ไพริน  ชัยมัง Pairin   Chaimung Australia
ราณี ไกรกิติการ Ranee    Kraikitikarn USA
ศรีวรรณ บริลลี่ย์ Sriwan   Brilley นครราชสีมา
สังวาลย์ หมายกลาง Sangwan   Haensch นครราชสีมา
วิมลรัตย์ ราษีงาม Wimonrat   Rasringarm นครราชสีมา
วธัญญา ไอบ์ Warthanya   Eib นครราชสีมา
จันทนา ลังไมเออร์ Chanthana   Langmeyer นครราชสีมา
ณัฎฐภรณ์ หมอจิตร์ Nunttaporn   Morjit นครราชสีมา
ณิชนันทน์ สีแก้ว Nitchanan   Seekaew บุรีรัมย์
บุญเหลือ คำชาย  Boonlua    Kamchay ภูเก็ต
นงค์รัตน์ แหมไธสง Nongrat   Haemthaisong นครราชสีมา
ณัฐนันต์ เสสสุวรรณ Nattanan    Sassuwan สุรินทร์
มยุรี หาสูงเนิน Mayuree    Hasoongnoen นครราชสีมา
นงค์ลักษณ์ ซาเกล Nongluk    Zagel หนองคาย
นิตยา คาร์กเกอร์ Nittaga    Clarke  Scotland
จอมศรี ศรีโพธิ์ Jomsree     Sripho นครราชสีมา
เอื้อน ชปินด์เลอร์ Auan      Spindler นครราชสีมา
สุทัศนีย์  โสมัสสา Sutasanee     Somatsaa กรุงเทพ
ปิยะมาศ เพียวสูงเนิน Piyamas    Phieosungnoen นครราชสีมา
ธนาวุธ อุเทนสุต Thanawut    Uthensut นครราชสีมา
ชุติไชย แสงนนต์ Chutichai    Seangnon พัทยา
ศิริญา สินปรุ Siriya  Sinpru นครราชสีมา
สุชัญญา คเนชย์ Suchanya     Knecht นครราชสีมา
อรอนงค์ จันทร์เขียว Onanong     Jankhiao นครราชสีมา
อ้อมอรุณ จันทะบาล Aomaruh     Juntabal นครราชสีมา
พรธิชา ศรีบุญช่วย Pornthicha  Sriboonchuay นครราชสีมา
ละมัย พวงทอง Lamai    Phuangthong นครราชสีมา
ณดา พันธ์แก้ว Nadae    Punkaew U.S.A.
นราวุฒิ พันธ์แก้ว Naravut     Punkaew U.S.A.
อรทัย พลสันทียะ Orathai     Bonsanthia Germany
หนึ่งฤทัย พับโพธิ์ Nuengruethai  Pubpho Sweden
ธัญรดี ปาลวงศ์ Thanradee     Palawong นครราชสีมา
ยามวดี ฮีโรนิบุส Yamawadee   Hierongnus นครราชสีมา
ฤทัย ลินด์เนอร์ Ruthai      Lindner Germany
สีไคร สายแสง Sikhai      Saisaeng นครราชสีมา
ชริกาญจน์ สกุลรัตน์ศิริ Charikarn   Sakulratsiri นครราชสีมา
พัชรีพร กรสำโรง Phatchareephon Konsamrong นครราชสีมา
อุมารินทร์ เกยนอก Umarin   Kainok Switzerland
ดวงฤทัย อุเอซุกิ Duangruethai  Uesugi Japan
บุญเอียง รอดสุโข Bunhiang   Rodsukho นครราสีมา
นวลตา สียางนอก Nuanta     Sriyangnok นครราชสีมา
ลักษมี เดชสุภา Luksamee    Detsupha บุรีรัมย์
วรรณวิสา เทอจันทึก  Wanwisa      Turjantuetn บุรีริมย์
นงคราญ เบอนูเมอลาซ Nongkran      Benoumelaz นครราชสีมา
วิภาดา พับโพธิ์ Wipada    Phappho นครราชสีมา
สมนึก เคาพ์พันน์ Somnuk   Kaufmann Germany
ณภัทร เสาทอง Napath   Saotong สุรินทร์
วริษฐา ดาวศรี Varltha   Daosrl สุรินทร์
สุวิมล ทีทเซ่ Suwiomn  Tietze บุรีรัมย์
สุวรรณลี พันทา Suwanlee  Panta Czech 
อัจฉรา ทองนำ Atchara  Thongnum นครราชสีมา
อรภัทร์ ชินโตะ Oraphat  Shinbo Japan
ลูซีน่า  บี คลาร์ล Lucina   B     Clark U.S.A.
ธัญญลักชณ์ เปลกระโทก TanyaLax   Pekethok นครราชสีมา
ศิริรัตน์ พันธศริ Sirirat    Phansiri ปราจีนบุรี
อยู่เย็น ไนด์ Yooyen  Neick Germany
ศิริลักษณ์ คาร์เลอร์ท Sirllak  Kahlert Germany
เยาวลักษณ์ วิรากานต์ Yaowaluck   Wirakan น่าน
จุรีย์ สุขจิตร์ Juree  Sukjit นครราชสีมา
ศรีอนงค์ สิงห์นวน Sornanong    Singnuan ขอนแก่น
วณิชยา จันทร์มา Wanttchaya   Janma นครราชสีมา
พรรณอร เรืองสำนวย Phanon   Ruengarnnuay นครราชสีมา
สุริษา เข็มครุฑ Suriisa   Khemkrut พิจิตร
สุภาพร ไดร์เกอร์ Supaporn Daeker Germany
วรนุช ปิยะสมบูรณ์ Vorranuch Piyasomboon นครราชสีมา
สุพรรณ์กา มั่นธรณ์ Supannika   Mauton นครราชสีมา
วัชราพร โสโนนสูง Wateharaphon   Souonsung นครราชสีมา
ฉัตรกมล ดอกสันเทียะ Chatkamon   Doksanthia นครราชสีมา
กญญานี พลเยื่ยม Kanyanee   Pholyinm นครราชสีมา
รุ่งธิวา พายุพัด Rungthiwa   Phayuphat ศรีสะเกษ
สุกลญา หวังแลกลาง Sukanya    Wanglaeklang นครราชสีมา
ผ่องศรี พรเกาะ Phongsri    Pirnog นครราชสีมา 
ธัญญาภรณ์ ทองม่าน Thanyaporn    Thongpan นครราชสีมา
โสรญา กุลนอก Soraya   kulnok นครราชสีมา
นิตยา พลเดน Nittaga   Phonkhen บุรีรัมย์
รัตนา ค้าเลิศ Pattana   Kalerd นครราชสีมา
จิรยา จิรัฐติเวท Jariya    Jirattiwet นครราชสีมา
ชุติกาญจน์ ซิซา Chctikan    Sisa นครราชสีมา
ธัญรัตน์ ซอสูงโนน Thanyarat   Sorsungnoen นครราชสีมา
ประดิ่น การบรรจง Pradin   Garnbunjong นครราชสีมา
นิสา หูกขุนทด Nisa   Hukkhunthod นครราชสีมา
ชลิตา จารุทัศน์โรจน์ Chalita   Jarutasroj นครราชสีมา
แสงไทย พวงพอก Saengthal   Phuangphok นครราชสีมา
ปรียาภรณ์ ชลภักดี Preeyaporn   Cholpakdee นครราชสีมา
วัลลภาภรณ์ มงคลสวัสดิ์ Wanlapaporn Mongkhonsawat  
คมกรีช บัญดิษค่าย Komkrit  Banditkhai นครราชสีมา
เอมิกา ถนอมศักดิ์ Amika   Tanomsak กำแพงเพชร  
สุณีย์ ที้งสุข Sunee    Thingnuk บุรีรัมย์
ศิวภรณ์ เจียงกระโทก Siwaporn  Jeakkrthok นครราชสีมา
วนิดา ทิพย์สุข Wanida  Thipsuk นครราชสีมา
สุพรรษา ขิงชัย Suphansa  khingchai นครราชสีมา
ฐิตากร ตะลุดกำ Titakorn  Talatkan สุรินทร์
สุภัทรา ตะลุดกำ Supattra  Talatkan สุรินทร์
รัตนาภรณ์ อิชิคาวะ Rattanaporn  Ishikawa fukui ,  japan
บังอร พรมเสน Bungon  Promsen นครราชสีมา
นิรชา ชูเทียม Niracha  chootian นครราชสีมา
Jovic Gerarman Jovic   Gerarman นครราชสีมา
สุจิตรา จันทบุรี Suchittra  Chenthaburi นครราชสีมา
ฐิภากุล วรรณทอง Thiphakun   Wannathong กาฬสินธุ์
จิราพร วงศ์ณรงค์ Jiraporn   Wongnarong บุรีรัมย์
ชนิจนันท์ ตรงพิทักษ์เจริญ Chanitnan Trongpiakcharoen  
นัทจนันท์ พรมนรา Natjanan  Phromnara ศรีสะเกษ
กันยา เกิดกลาง Kanya  Kerdglang นครราชสีมา
ดาวใจ สรวงศิริ Daochai  Suongsiri อุดรธานี
ปรารถนา ค๊อกท์ Prathna  koeks Germany
ญาณกร ถนอมพงษ์ Yananora  Thanompong ชลบุรี
สมร เมน Samon  mehn นครราชสีมา
ชุติกาญจน์ อยู่หมื่นไวย Chatikan  Yomueawai South Africa
ณิชนันทน์ จันทร์คูเมือง Nitchanan  Chankhumueng สปาศิราศรม
บูญหลาย ทูลบอร์น Bunlai  Thlborn Germany
ปรมาภรณ์ วงค์สุข Poramaporn Norngsook นครราชสีมา
นันทนา ตรงพิทักษ์เจริญ Nantana Trongpitakchroen กรุงเทพ
ชนิจนันท์ ตรงพิทักษ์เจริญ Chanitnun Trongpitkchoroen นครราชสีมา
ประภารัตน์ สวนแก้ว Praparat   Suankaew นครราชสีมา
นันจนันท์ พรมนรา Natjanan Phromnara ครีสะเกษ
สมใจ เกตุหอม Somjai  Kethom นครราชสีมา
อิสฐีญภรณ์ ศัตรูพินาศ Tssateeyaphon Satrupinat บุรีรัมย์
ภัทรริณญา เจียมเกาะ Pattharinya Jiamkoh นครราชสีมา
พจนา ศรีลาแสง Pojana Selasanng บุรีรัมย์
จันทร์เพญ แก้ววิรัตน์ Chanpen Kaeowirat บุรีรัมย์
จุฑาวัลย์  ทุ่นใจ Jutawan Tunjai Dubai
       
รายชื่อนักเรียนปี 2556 Students on 2013
ชื่อ-สกุล ชืออังกฤษ ที่ทำงาน
name English Name place
วารุนันท์ พนมใส Warunan  Panomsai นครราชสีมา
อุไรวรรณ์ วิเศษชาติ Ulaiwan   Wisetchart ชลบุรี
กิ่งแก้ว ภูมิโคกรักษ์ Kingkaew  Phumkhokrak นครราชสีมา
จงกล นอยมันน์ Jongkon  Neumann Germany
ทิพาภรณ์ แกร็ดฉี่ย์   นคราาชสีมา
สุจินดา แทนไธสง Sujinda Taenthisong นครราชสีมา
นงลักษณ์ เอกกลาง Nongluck Aekklang ขอนแก่น
ขวัญฤทัย วงค์สอน Kwanruthai Wongsorn สระบุรี
ณิชนันทน์ จันทร์เมือง Nitchanan Chankhumueng นครราชสีมา
จตุพร โยธาจันทร์ Chatuphon Yothachan Austraria
กัญญารัตน์ ชวนขุนทด Kangarat Chuankhuntod นครราชสีมา
เบญจพร แตรสังข์ Benjaporn Taesang นครราชสีมา
ไพริน ทอสสัน Pailin Tossoun England
สุภัคชญา เจตบุตร Supakchaya Jettoboot บุรีรัมย์
กัญญารัตน์ ชอมเบอร์ Kanyarat  Sommer Germany
กัณณิต ไฮน์ Kannika hy Germany
สมใจ เกตุหอม Somjau Kethom นครราชสีมา
ปิยะนันท์ นามนัย Piganan Namnai บุรีรัมย์
อภัชญา แมททริ Apuchya Matthies Canada
สุดารัตน์ เฮอมันน์ Sudarat Hellmam Germany
มะลิวัลย์ กระแสจันทร์ Mallwan Krasaechan สุรินทร์
สุภัทรา ยอดไธสง Suphattra Yotthaisong สุรินทร์
สุนีย์ เครือผือ Sunee  Khrueaphue นครราชสีมา
กมลชนก เจสกี Kamonchanok Jeske Japan
สมหมาย เที่ยงกระโทก Sommai Thiangkrathok Sweden
ภคมน พิทักษ์การ Pakamon Pitakkan นครราชสีมา
สุนิษา เทศะบำรุง Sunisa Thesabamrung ชัยภูมิ
อัมพร สินธุสังข์ Amporn Sinthusing ชัยภูมิ
เกษมศิกดิ์ ลิ้มศิริ Kasemsak Limsiri ชันภูมิ
วิชุดา ลิมศิริ Wichuda Limsiri ชัยภูมิ
สายธาร เชขุนทด Saithan Chekhunthod ชัยภูมิ
พจมาน ชนชี Potchman Chonchee Australia
แสงสินธุ์ เหล่าจันทร์ Sangsin Laochan นครพนม
ณัฐฐินีย์ ไมน์ฮอลช์ Nattinee Meinholz Germany
สายสุนี ปิ่นแก้ว Saisunee Pinkaew switzerland
สุเนตรา แจ้งหิรัญ Sunedtra Janghirun นครราชสีมา
ศริธรณ์ สินสอน Saritorn Siwson สุรินทร์
สิริวิมล เหมาะดี Sirivimol Mohdee สุรินทร์
ปราณี วิทท์โพท Pranee Wittpoth Germany
นารี ทองทิพย์ Naree Thongthip France
เขมิกา ราชจันดา Keamika Rachjanda นครราชสีมา
พเยาว์ พีฮันเตอร์ Payao Pyhaeltoe Finland
นพมาศ วรุณศรี Noppamat Varunsri นครราชสีมา
นงค์ลักษณ์ ชาเกล Nongluk Zagel Germany
อนุวัฒน์ สุธิรณเมษ์ Anuwat Suchironavong Germany
ชัชชญา อินทรคับพล Chatchaya Tntharakhampol นครราชสีมา
ชุติกาญจน์ เชื่อรัล Chutikrn Zurl Germany
สำรวย ปราซ Samruai Prass Germany
บรรพต ขามโนนวัด Banpot Khamnonwat U.A.E
สุเนตรา แจ้งหิรัญ Sunedtra Jangirun นครราชสีมา
สุชาดา บุญเสริม Suchada Bunsroem นครราชสีมา
กุหลาบ นนกระโทก Kulap Nonkrathok Germany
พรทิพย์ พันเสนา Pronthip Pansana หนองบัวลำภู
รัชดาวรรณ สินปรุ Ratchadawan Sinpru เสียชีวิต
โสภิดา ขวัญงอน Sopida Khaaugon ภูเก็ต
ฐาณัชชา รายณะสุข Tharnatcha Raynasuk นครราชสีมา
เตือนใจ ยานูช Tuanjai Janusch Germany
จิราภรณ์ เฮ็นนิงเงอร์ Jiraporn Henninger Germany
อ้อยทิพย์ โวล์ฟ Oithip Woiff Denmark
ณัฐพล ดอกพิกุล Nattpol  Dokpikul ชัยภูมิ
ศศิภา ครีตะวัน Sasipa       Sritawan บุรีรัมย์
ขวัญใจ พูลกลาง Khuanjai    Poonklang นครราชสีมา
วิสุทธิตา ด่านกระโทก Wisuthita    Dankratok Germany
สมปอง ทบหลง Sompong    Thoblong นครราชสีมา
ยินดี คัวสิโอ Yindi        Cursio Germany
กัญญา ซาโลบ Kanya     Solov Russia
จิตรา ปลั่งกลาง Jittra  Plangklang นครราชสีมา
จุฑาทิพย์ ยามาโมโต Juthathip  Yamamoto Japan
พฤกษา ผิวละออ Phruksa     Pewlaor นครราชสีมา
ชันมา ปราณีต Chanma     Praneet Austraria
นิตยา คูนาท Nittaya      Kunath ชัยภูมิ
ปราณี สุขสมมนัส Pranee      Suoksommanat นครราชสีมา
ปวริศา พิทเวล Pawarisa        Pitwell Germany
วนิดา เออห์เลิร์ท Wanida           Oehlert Germany
พรพรรณ รัสท์ Poruphan       Rast Germany
จารุวรรณ รักมิตร Charuwan      Rakmit นครราชสีมา
กนกพร แสงพรต Kanokporn    Sangprot England
เพ็ญพิชชา ทะเลดอน Phenphitcha   Thalwdon England
วันเพ็ญ โพธิ์นอก Wanpen           Phonok นครราชสีมา
รมย์รมินท์ สุวรรณแสง Romramin       Suwansaen นครราชสีมา
สกาวเดือน นิลธนาสวัสดิ์ Sakawduan Nintanasawas นครราชสีมา
อภิชญา ยุงกลาง Apichaya     Yungklang นครราชสีมา
เดื่อนเพญ ราชคง Dianphen    Ladchachong นครราชสีมา
อิ๊ด ต้วมสูงเนิน Id       Tomsungnone กรุงเทพ
นพกานต์ พุกจันทึก Noppakarn     Pukjantuk นครราชสีมา
ภัคพร เหล่าลำขาม Puckcaporn   Loalumkham กระบี่
กฤษณา กระจายดอน Kritsana    Krajaidon นครราชสีมา
ณัสชนันท์พร เวียงดรก่อ Nutchananporn   Waingdronkor ร้อยเอ็ด
Wim Barten Wim                 Barten Luxembourg
ชิดชนก อิมฟัง Chidchanok     Imfang Germany
สุนิสา ภูมูล Sunisa          Phumun บุรีรัมย์
รุงณภา อองต็ง Rungnapa    Anton Couronned
สุกัลยา โจนส์ Suganya      Jones England
ถิรดา หวังต้นกลาง Thirada        Wangtanklang Netherland
ธนพร มีแก้ว Thanaporn   Meekaew สุรินทร์
ลภีสสิริ สุวัฒน์แก้ว Lapussiri   Suwatkaew ราชบุรี
อุไรวรรณ Hjelm Oralwan     Hjelm Sweden
บุญเที่ยง พินทร์ Boonthian  Pints Germany
อรอุมา บุญแสน Onuma     Boonsan นครราชสีมา
นงลักษณ์ เนาว์สันเทียะ Nonglak   Naosanthia Netherland
สุกัญญา มณฑา Sukanya   Montha Germany
อิสริย พุทไธวัฒน์ Issariya    Putthaiwat นครราชสีมา
ธัญญา ชาร์ทอนนิเยร์ Thanya    Chatonnier Germany
สมรส อมรศิลป์ Somrot     Amornsin Germany
จินตหรา แก้วก่า Jintara      Kaewka Malaysia
เพ็ญภรณ์ มักโกเน่น Phenohon     Makkonen Finland
สุชาดา  จำปาศักดิ์ Suchada       Jampasak บุรีรัมย์
จิรพันธ์ ยอดแก้ว Jiapan        Yodkaew บุรีรัมย์
รัตติยาภรณ์ ยอดแก้ว Rattiyaporn     Yodkaew Sweden
จรัญญา ขมสันเทียะ Jaranya         Khomsantia Italy
อธิชา สโคคานิทช์ Aticha            Skokanitsch Austria
ชำนาญ หาญกล้า Chamnan      Hankla Austraria
รจนา คำสวย Rodjana         Komsauy นครราชสีมา
บังอร เพลแซร์ Bang-on        Pelzer Germany
ชูศรี วิทเท่ Choosri          Witte Germany
กุลสตรี บัวสบาน Kullasatree       Buasaban สระแก้ว
จิรพรรณ ฟุคุซุมิ Jiraphan         Fukuzumi Japan
สุนิศรา ทาไธสงค์ Sunisara         Tataisong   Austraria
ดวงพร ศุภรัตนพงศ์ Duangporn      Suparatanapong U.S.A
สินธุ์ ศรีสะอาด Sin                     Srisaard สระบุรี
ศิรภัสสร นิลจันทร์ Sirapatsorn       Ninchan นครราชสีมา
ชติกาญจณ์ โภคทรัพย์ Chutikan           Poksub สุรินทร์
อุษา ทัลเลอร์ Usa                    Taller Germany
วิชัย ทาไธสงค์ Wichai               Tataisong Austraria
ชนัชญ์กรณ์ ชิดสาคร Chanutkorn      Chidsakorn พัทยา
ภัทรวรินทร์ บริลลี่ย์ Patarawarin     Btilley Italy
จิราวรรณ โรจนวิวัฒน์ Jirawan Rochanawiwat นครราชสีมา
สุกฤตา คำสิงห์นอก Sukritta        Khamsingnok นครราชสีมา
สวงษ์ พีพาล Sawong       Pipal Germany
พรกมล แสนสุข Pornkamol     Saensuk นครราชสีมา
ภูมิพัฒน์ เพชรกฤศวิโรจน์ Phumipat       Phetkritsawiroj  บุรีรัมย์
จิรชยา เลพน์เลอ Chiratchaya     Laepple Germany
บุปผา หวังช่วยกลาง Buppha        Wangchuaiklang นครราชสีมา
นพรัตน์ นาคาดะ Nopparat     Nakada Japan
สุกัญญา ทองประโคน Sukanya      Thongrakhon บุรีรัมย์
วิรุฬห์ ทิศกระโทก Wirun            Thitkrathok บุรีรัมย์
สุดใจ พลอ้ม Sudjai           Polom Denmark
ชนัฏทิพพ์ พรมสันเทียะ Chanuttip     Promsontia นครราชสีมา
เสาวภา ชัยมัง Sauwapa     Chaimang นครราชสีมา
รวีพร แก้วศรี Raweeporn   Kaewsri Dubai
วันเพ็ญ จิตรไธสง Wenphen       Stolz Germany
สมใจ บัวสนิท Somjai           Buasanit นครราชสีมา
ชนิดา ทิมโต Chanida         Timto Czech Republic
สีแพร บุญสะอาด Seepare         Bunsaard กรุงเทพ
แสงดาว คุณทัน Saengdao     Koontun สุรินทร์
กชพร เขียวสะอาด Gochapoun   Kaewsaard สุรินทร์
กัญญมน จัตุรงค์ Kanyamon     Jatturong นครราชสีมา
อาภาพร คาร์ลแบร์เกอร์ Arphaporn      Karlsberger Germany
พิชญาภร เวหน Pichayaporn   Vahon ลพบุรี
อุมาพร ปาริเซก Umaporn         Parizek Czech Republic
วีรพล สิงห์สุธรรม Weeraphol       Singsutham U.A.E
วิไลรัตน์ คงนอก Wilairat            Khongnok Germany
อุ่นเรือน โฟกท์ Unruean          Vogt Germany
เพร็ชรชมพู เพชรกฤศวิโรจน์ Phetchompoo    Phetkisawiroj   บุรีรัมย์
สุภาพร แวร์เน็กเค Supapon        Wernecke Germany
ถาวร เคาบรีกเก Thworn           Kauhrügge Germany
เพยา เยี่ยงกลาง Pheya             Yiangklang Germany
ณัฐธิชา ปัชฌาบุตร Nathicha        Patchabut ศรีสะเกษ
ปรียาวรรณ ทองสุข Preeyawan    Thongsuk Switzerland
ณัชชา จงเกิดดี Nutcha           Chonggertdi Dandmark
พนิดา วุฒิสิงห์ชัย Phanida         Wutthisingchai นครราชสีมา
นุชนารถ ประสานวรรณ Nutchanat     Prasanwan Japan
สัญญา คุ๊ก Sanya             Cook Italy
สายสมร เชื้อดี Saysamon      Chuadee ชลบุรี
รุ่งอรุณ คำไร่ Rungarun        Khamrai หนองบัวลำภู
ดวงดาว หล่าจันทึก Duangdaow    Lachantuek S.Korea
โสภี พันสาง Sopi                   Punsang นครราชสีมา
สุภัทรา อู่ผลเจริญ Supattra       Auphoncharoen นครราชสีมา
วันวิสาข์ บุญสังข์ Wanwisa        Boonsang อุดรธานี
ประจวบ ชตัทเลอร์ Prajuap           Stadler Germany
นฤมล ชตัทเลอร์ Naruemol       Stadler Germany
วโรชา รีห์ล Waracha         Riehl Germany
รัญดา ธันวราวัตร Ranyada         Thanvarawatr นครราชสีมา
ศิริวรรณ คัพเปอเรอร์ Sirwan              Kappeler Switzerland
ภคกุล สมทัสน์ Pakakool          Somquq นครราชสีมา
วรรณภา คงตะครอง Wannapha        Kongtakong Belgium
ปัทมาพร ฤทธิ์มาก Padthamaporn    Ritmak เพชรบูรณ์
บัวรินทร์  ฮอยเซอร์ Bourin  Haeuser Germany
สมจิตร  สตริงเงล Somjit Stingl Germany
       
 
รายชื่อนักเรียนปี 2557 Students on 2014
ชื่อ-สกุล ชืออังกฤษ ที่ทำงาน
name English Name place
ชลิตา ฝ่ายบุญ Chalita Faibun Malaysia
อรพิน ทานกระโทก Orapin Thangrathok นครราชสีมา
สมฤดี คัลลิโอ Somrudee Kallio Austraria
พรพิมล มูลขุนทด Pornpimol Munkhunthod S.Korea
จิตตวดี อ่อนน้อย Jittawadee  Onnoi S.Korea
ธัญญาภรณ์ ขันตี Thanyaphon Kantee S.Affarica
ลำยวง หินทองหลาง Lumyoung Hintonglang/Strey Germany
ขนิษฐา  เบราน์การ์ต Khanittha Braungart Germany
รุจิรา วรรณจักร Rujira Vannajuk Germany
อนัญญา   จำชาติ Ananya Jamchat S.Korea
จุฑามาศ   ไฟลซ์มันน์ Juthamas Fleischmann Germany
เปมิกา   สิมวงค์ Pemika Simwong มหาสารคาม
ทิพย์สุดา  เฮ็มเพล Thipsuda Hempel Germany
นัยน์กานต์  เกรียงไกรคุณากร Naikarn Krengkraikunakorn นครราชสีมา
ตวงทิพย์ ฤกษ์งาม Thangthip Ruekngam Finland
เขมินทร์  เอมปราโมทย์ Khemin Empramote นครราชสีมา
ละออง คาบอธ La-ong Kaboth Germany
มะลิวัลย์  พงศ์สุวรรณ Maliwan Pongsuwan Austraria
วีรยา  เพชร์สูงเนิน Weeraya Phetsungnoen Germany
ปิยะบุตร จิตติสกุล Piyabut Chittisakun Austraria
สุพัตรา บราวน์ Supatra Braun Germany
ณัฐพล ทาไธสงค์ Natthaphon Thathaisong Austraria
ภัทราภรณ์  ทาไธสงค์ Pattarapon Thathaisong Austraria
ณัฐชนภรณ์  ใจไทย Nutchanaporn Jaithai U.S.A.
สุพรรณี   เลือกรัมย์ Supannee Lueakram Germany
นงพะงา ชัยฉลาด Nongphanga Chaichalad England
น้ำฝน  ชำนิจันทึก Namfon Chamnijantuek นครราชสีมา
ศิริพร  มาลัย Siriporn Malai Netherland
ยุพา ปลั่งกลาง Yupha Plangklang Germany
สายตา โนวัค Saita Novak Germany
ลลิตา เกตจันทึก Lalita  Ketchanthuek นครราชสีมา
เอทิมา  กฤตวงศ์นาชาติ Atima Kritwongnachart กรุงเทพฯ
หวาน นักสันเทียะ Warn Nuxsantia U.S.A.
ณิชนันท์ บำรุงรส Nichchanan Bamrungros บุรีรัมย์
ลักขณา เอมโอช Lakkhana Aem-Aot บุรีรัมย์
สุนิสา  โพธิ์ใช้ Sunisa Phochai นครราชสีมา
เฉลิมขวัญ พูนไธสง Chaloemkhwan Poonthaisong นครราชสีมา
ฉลอง อาร์นด์ Chalong Arndt Germany
ณัฐนิช กฤษกระ Natthanit Kritsakra นครราชสีมา
ปิยะดา ท็อธ Piyada Toth Germany
ศุภนุช  ซันเนแบรนท์ Suphanut Sunnebrandt Sweden
เฉลิมพร  รักพุดซา Chalempron Rakphutsa Italy
นัยนา แอสควิธ Naiyana Asquith England
ศันสนีย์  เนตรมุข Sansanee Netmuk S.Korea
ศิริพร  ยึดพวก Siriphorn Yuetphuak Germany
ธีราภรณ์ รดาขันธ์ Theeraporn Radakhan Malaysia
คำพอง  เฮ็คตั้ว Khamphong hektor Germany
ปวันรัตน์  บุตรพันธ์ Pawanrat Butphan บุรีรัมย์
กรองทอง หีบโคกสูง Krongthong Keebkhoksung นครราชสีมา
กิตติพงศ์ คำวงษ์เดช Kittipong Wongkamdech Japan
ปีทิพย์ โยชิโกะ ทาคานาชิ Pithip Yoshiko Tkanschi Japan
พิมพ์วลัญช์ บัวศิลา Phimwalan Buasila นครราชสีมา
อนงค์  มุ่งเอื้อกลาง Anong Munguaklang บุรีรัมย์
ทิพย์ทิวา ส่วนบุญ Thiptiwar Suanboon นครราชสีมา
สมชาย พลชุมแสง Somchai Pholchumsaeng บุรีรัมย์
สินีพร  จำปาหอม Sineeporn Jampahom นครราชสีมา
ปราณี ละหุโท Pranee Lahuto บุรีรัมย์
อทิตย์  ชมิท Artit Chamirh นครราชสีมา
ทัศวรรณ  กุลใบ Tussawan Kunbai นครราชสีมา
กนกดารินทร์ ประคิล Ganokdarinn Pakill Hongkong
อาทิตยา ประพันธมิตร Artitaya Prapantamit นครราชสีมา
ดารา มาฆะเซ็นต์ Dala Nilsson Makasen Sweden
วันเพ็ญ  จงพากลาง Wanpen Jongpadklang นครราชสีมา
สุชานรี วริษฐ์สุรันนา Suchanari Waritsuranna นครราชสีมา
จุฑารัตน์ นาดี Jutarat Nadee Sweden
กุลจิราณัฐ สมสุข Kulchiranat Somsook S.Korea
วรวรรณ มณีจันทร์ Worawan Manichan เพชรบูรณ์
เทวินทร์  หนูจีน Thewin Noojeen เพชรบูรณ์
นงนิตย์  พากันหา Nongnit Phakanha เพชรบูรณ์
วิจิตรา คำหมื่น Wijitra Khammuen เพชรบูรณ์
เรียม ภรรยาทอง Riam Phanrayathong Germany
สุมาลี กลางประพันธ์ Sumalee Klangprapan Phuket
อริยา วโรรส Ariya Warorot Singapore
รินทร์  แดนทองหลาง Rin Daenthonglang Germany
มนรดา พรมเจริญ Monrada Pomjaroen ชลบุรี
สำเนียง  ซอยเรอร์ Samniang Scheurer Germany
รุ้งราวรรณ   นนธิจันทร์ Rungrawan Nontijan สระแก้ว
จินรภา  มิเคล Jinrapa Michel Switzerland
ธินดารัตน์  กาดนอก Thindarat Kadnok นครราชสีมา
นิดหน่อย กวางทอง Nidnoi Kwangthong นครราชสีมา
รจนา  สมทางดี Rodjana Sontangdee นครราชสีมา
ฤดีกร  พนัสนอก Ruedikon Panasnok นครราชสีมา
นวพร  ชุ่มขุนทด Nawaporn Chumkuntod นครราชสีมา
ฐิติมา  ประเสริฐพงษ์ Thitima Prasertpong ชัยภูมิ
จิระพันธ์ สงวนรัมย์ Jirapan Sanguanram บุรีรัมย์
สุภัสตา  ออฟเฟอร์มันน์ Suphatta Offermann Germany
พวงเพชร จันภักดี Poungpet Janpakdee นครราชสีมา
ธัญญานุช ชั่งรัมย์ Thanyanut Changrum บุรีรัมย์
กัลยาณี พาวลีย์ Kallayanee Powley England
ดาหวัน เวียงแก้ว Dawan Wiangkaew นครราชสีมา
สริตา ทวีเงิน Sarita Taweengoen นครราชสีมา
สุพัตรา  สาดา Suphattra Sada Germany
อาทิตยา สุขมาก Atitaya Sookmak Germany
เจนจิรา  วรรณโน Jenjira Wanno นครราชสีมา
สุธัญญา ฮอร์สบริงค์ Sutanya Horstbrink Germany
ผกาวรรณ  หนูชม Phakawan Noochom S.Korea
จุฬาพัฒน์  หลอดคำ Juraphat Lodkham นครราชสีมา
สาคร วัฒนยา Sakhon Wattanaya นครราชสีมา
จินตนา ศรีวิเศษ Jintana Sriwiset Austraria
หนึ่งฤทัย  ฟีดเลอร์ Nuengruethai Fiedler Germany
ทัศพร หาญพิทักษ์ Thassaphorn Hanpitak Phuket
สายไหม รัวร์มันน์ Saimai Ruhrmann Germany
ปฐมพร  ซึมกลาง Prathomporn Suemklang นครราชสีมา
นภปพร กฤตศรีนาวา Naphapaporn Kitsrinawa นครราชสีมา
สถิต  จำปาศรี Sathit Champasri Dubai
ศศิภรณ์  โนกูจิ Sasepron Noguchi Japan
จันทรา  แจ่มกระจ่าง Jantra Jaemkrajang หัวหิน
ส่งศรี บุญจง Songsri Boonjong นครราชสีมา
จิราภรณ์  เอื้อฤทธิกุล Jiraporn Auearitthikun ชัยภูมิ
สุกัญญา โจนส์ Suganya Jones England
พิกุลทอง  สาริศรี Phikunthong Sarisri นครราชสีมา
ประภัสสร รัตนะวิจิตร Prapatsorn Rattanawijit นครราชสีมา
วราภรณ์ ปรีชาวัฒนา Waraporn Prechawattana นครราชสีมา
ดลนภา แสงหัวช้าง Dolnapa Sanghuachang U.S.A.
อนพัสท์ ธนากุลกันตินันท์ Anapus Tanakoonkuntinan ชัยภูมิ
นารีรัตน์  ไขพันดุง Nareerat  Khaipandung นครราชสีมา
สินิธชฌาย์ ศรีประเสริฐ Sinidchaya Sriprasert นครราชสีมา
ปรานอม เหงี่ยมสูงเนิน Pranom Ngiamsungnoen นครราชสีมา
กุลจิราณัฐ สมสุข Kulchiranat Somsook นครราชสีมา
อมลศิริ คณะหมื่นไวย Amonsiri Kanamuenwai  S.Korea
ทิพวรรณ  โพธินาม Tippawan Photinam นครราชสีมา
ณัฐกานต์  กร๊อป Nattakan Gropp Germany
ยัน พารา เซ็ท ระมิด yan pa ra sat ruam mit นครราชสีมา
นิตยา สระแก้ว Nittaya Srakaew บุรีรัมย์
สมชาย เกษรัตน์ Sonchai Ketrat นครราชสีมา
มะลิวัลย์  เกษรัตน์ Maliwan Ketrat นครราชสีมา
ประกายเพชร วงศ์คำเดช Prakaiphet Wongkhamdet นครราชสีมา
อรอนงค์  บัวมี Onanong Buame นครราชสีมา
สมฤทัย  พันธุ์ไย Somruethai Phanyai สระแก้ว
นันทนา  ราห์น Nantana Rahn Germany
ศรุดา กิตติบัวศรี Saruda Kittibuasri นครราชสีมา
นิสาชล อายุโย Nisachon Aryuyo  นครราชสีมา
สุชารัตน์  บุญทา Sucharat Boontha นครราชสีมา
ศิริรัศดา  พุทธศรี Siriratda Phutthasri นครราชสีมา
ลินดา อุทัยเรือง Linda Uthairuang Norway
ดวงดาว พิมพ์ศร Duangdao Phimson นครราชสีมา
สุวพร  วงศ์อินอยู่ Suwaphorn Wonginyoo บุรีรัมย์
พัชรี แก้วโท  Pacharee Kaewto ขอนแก่น
มุกข์ฑิตา  เคสะนอก Mukthita Kesanok Pattaya
ตุ๊กตา งามนุช Tukkata Ngamnut นครราชสีมา
พัชราภรณ์ บัวร์ Patcharaporn Bur Switzerland
กนกพร จินาเฟย Kanokphon Jinafoei Germany
จารุวรรณ์  เอ็นเดรส Jaruwan Enderes U.S.A.
กัญญาวีร์ พันธ์โยศรี Kanyavee Phunyosee นครราชสีมา
สมพร ธานี Somphon Thani นครราชสีมา
อภิญญา หุบกระโทก Apinya Hubkratok Luxembourge
อภิญญา แปลงบุญชู Apinya Pangboonchoo นครราชสีมา
บุญราช  พรมแสง Bonrach Promsang Dubai
ธนวรรณ รัตนวงษ์ Tanavan Rattanawong Dubai
พรรณิภา ดูร์ซินส์คี Pannipa Durzynski Germany
จริยา พฤกษา  เฟียร์ทอเลอร์ Jariya Puegsa Vierthaler Austria
วิภาดา แซ่เจา Wipada Saejao กรุงเทพฯ
สมคิด เจ็กนอก Somkit Jeknok Denmark
นรากร ไพล์ Narakon Peil Germany
สุดเกล้า เสริมศิริกุลพงศ์ Sudkao Sreomsirikulpong Norway
อุไล Seeคัตนาม Ulai Srikatnam Udonthani
    บันทึกถึง วันที่ 31 ส.ค.57  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 

 


ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014