รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี,คอร์สเรียนนวด,เรียนนวดไทย

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี นครราชสีมา (โคราช) เปิดเป็นโรงเรียนนวดไทย  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก หลักสูตรที่โรงเรียนของเราเปิดสอนได้แก่

หลักสูตรนวดแผนไทย,Thai Traditional Massage

หลักสูตรนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)
** ราชสำนัก และ เชลยศักดิ์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระยะเวลาเรียน 150 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 6,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น นักเรียนกำหนดเวลาได้ จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Thai Traditional Massage 150 hrs. Price 6,500 Baht. (For Work/Owner)

 
หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ,Foot Massage

หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot Massage)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น นักเรียนกำหนดเวลาได้ จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Foot Massage 60 hrs. Price 4,500 Baht.(For work)

 

หลักสูตรนวดน้ำมันอโรมา,Aroma Oil Massage

หลักสูตรนวดน้ำมันอโรมา (Aroma Oil Massage)

ระยะเวลาเรียน 100 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 6,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น นักเรียนกำหนดเวลาได้ จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Aroma Oil Massage 100 hrs. Price 6,500 Baht. (For work)

 

หลักสูตรนวดแผนไทยขั้นสูง,Advance Thai Massage

หลักสูตรนวดแผนไทยขั้นสูง (Advance Thai Massage)

ระยะเวลาเรียน 400 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 15,000 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนครบตามหลักสูตร จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงาน เป็นครูฝึก ผู้สอน มีใบประกาศ T/E
Advance Thai Massage 400 hrs. Price 15,000 Baht. (Trainr/Professional)

 

หลักสูตรนวดหน้า / สปาหน้า (Facial Spa)

หลักสูตรนวดหน้า / สปาหน้า (Facial Spa)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Facial Spa 60 hrs. Price 4,500 Baht. (For Work/Owner)

 

หลักสูตรอบประคบสมุนไพร,Herbal hot compressing and Sauna

หลักสูตรอบประคบสมุนไพร (Herbal hot compressing and Sauna)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น จบแล้วสามารถทำสมุนไพรใช้เองได้ มีใบประกาศ T/E
Hot Compressing/ Stream Herbal 60 hrs. Price 4,500 Baht.

 

หลักสูตรสปาตัว มือ เท้า, Body, Hand, Foot Spa

หลักสูตรสปาตัว มือ เท้า (Body, Hand, Foot Spa)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน อย่างละ 3,000 บาท เรียน 3 อย่าง 7,500 บาท
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Body, Hand, Foot Spa 60 hrs. Price 8,000 Baht.

 

หลักสูตรสปาหินร้อน,Hot Stone Spa

หลักสูตรสปาหินร้อน (Hot Stone Spa)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 5,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียนจนเป็น จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Hot Stone Spa 60 hrs. Price 5,500 Baht.

 

หลักสูตรนวดตอกเส้น, Hammer Stick Massage

หลักสูตรนวดตอกเส้น (Hammer Stick Massage)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

เรียน 3 วัน จบแล้ว ให้บริการได้ มีใบประกาศ T/E
Hammer Stick Massage 60 hrs. Price 4,500 Baht.

 

หลักสูตรนวดกดจุด แก้อาการ, Reflexology Massage

หลักสูตรนวดกดจุด แก้อาการ (Reflexology Massage)

ระยะเวลาเรียน 150 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 6,500 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

จบแล้วเปิดร้าน สมัครทำงานได้ทั่วโลก มีใบประกาศ T/E
Reflexology Massage 150 hrs. Price 6,500 Baht.

 

หลักสูตรสักคิ้ว3มิติ/6มิติ ,3d/6d Eyebrow Tattoo

หลักสูตรสักคิ้ว3มิติ/6มิติ สักคิ้วสไลด์ คิ้วผสม สักขอบปาก สักขอบตา สักไรผม สักหัวนม (3d/6d Professional Eyebrow Tattoo)

ระยะเวลาเรียน 60 ช.ม. (เรียนจนเป็น)
ค่าลงทะเบียนเรียน 18,900 บาท (พร้อมอุปกรณ์การเรียน)
จบหลักสูตร

หลักสูตรมืออาชีพ ได้เรียนทุกรูปแบบของการสัก จบแล้วเปิดร้าน หรือทำงานอิสระได้ เพราะมีอุปกรณ์พร้อมยกชุด ทำงานได้เลย มีใบประกาศ T/E
3d/6d Eyebrow Tattoo 60 hrs. Price 18,000 Baht.

 

ระเบียบการเรียน

 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอกลุ่ม 
 • เปิดเรียน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นบางกรณีที่นักเรียนต้องการเร่ง จะทำการสอนในวันอาทิตย์)
 • เวลาเข้าเรียน เริ่ม 09.00น.-16.00น.พักเที่ยง 1 ชั่วโมง พักเบรก ช่วงเช้า 10.00น.และภาคบ่ายเบรก เวลา 14.30น. 
 • นักเรียนต้องลงทะเบียนสมัครเรียนก่อนจึงสามารถเข้าเรียนได้
 • นักเรียนที่เรียนนอกจากเวลาปกติ ให้แจ้งตอนสมัครเรียน
 • นักเรียนที่ทำงานประจำสามารถเลือกเรียนเสาร์อาทิตย์ได้ 

หลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียมมา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
 3. สำเนาพาสปอต (ถ้ามี)
 4. รูปถ่าย (ถ้ามี) หรือมาถ่ายที่โรงเรียนได้
 

การเตรียมตัวก่อนมาเรียน

 1. เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ

 2. เตรียมชุดอุปกรณ์ไหว้ครู ในวันแรกที่มาเรียน (หรือให้ทางโรงเรียนจัดหาให้ก็ได้) ดังนี้คือ
  • มาลัยมะลิ 4 พวง 
  • ธูปเทียน 1 ชุด
  • คำหมาก 2 ชุด
  • ผลไม้รวม กันได้ 5 อย่าง
 3. กาแฟ หรือ โอวัลติน 1 แพค สำหรับไหว้ครูและ เก็บไว้ดื่มเวลามาเรียน

ระเบียบการเกี่ยวกับหอพักนักเรียน

 • ค่าบำรุงหอพัก อยู่ไม่เกิน 10 วัน คิด วันละ 200 บาท ถ้าเหมาจ่ายจนจบหลักสูตร ห้องพักตรงข้ามโรงเรียน 2000 บาท ห้องพักติดโรงเรียน 2500 บาท รวมน้ำไฟ และอุปกรณ์เครื่องนอนครบ
 • ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพัก ในหอพัก ยกเว้น ญาติที่เป็นผู้หญิง และต้องแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบก่อน
 • อุปกรณ์เครื่องนอน ทางหอพักมีไว้บริการแล้ว ไม่ต้องเตรียมมา
 • ให้เตรียมของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อม

อุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้รับ ณ วันสมัครเรียน

 • เสื้อนักเรียน 1 ตัว
 • กางเกงสำหรับเรียนนวด 1 ตัว
 • หนังสือเรียน (ตามรายวิชาที่ลงเรียน)
 • ไม้นวดเท้ากดจุด (วิชานวดเท้า)
 • สมุดปากกา
 • กระเป๋านักเรียน 1 ใบ
 • ค่าถ่ายรูป 150 บาท/ หนึ่งโหล 120 บาท สำหรับ 10 แผ่น
 
ดูรายละเอียดโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ คลิก
 
 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014