รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
ประวัติปู่ฤาษีชีวก โกมารภัจจ์ ครูของวงการแพทย์แผนไทย
 โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนถูกต้องตามกฏหมาย แห่งแรก แห่งเดียว

ในจังหวัดนครราชสีมา และยังได้รับอนุญาติ ให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014