โรงเรียนนวดไทยสปาสุรนารี
คำไหว้ครูโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี Suranaree Thai Traditional Massage & Spa School 972/10 ถนนมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปิดสอน นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมันอโรมา สปา อบประคบสมุนไพร
คำไหว้ครู โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
 

 

คำไหว้ครูของเจ้าพระยาเสด็จพระสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
ข้าพเจ้าขอประณตน้อม ศิรวันทนาการ แด่ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณปกติการุณยภาพ ในศิษย์สานุศิษย์ทั้งปวง ว่าโดยย่อเป็นสามประการคือ
เมตตาคุณ มีจิตปรารถนา และพยายาม เพื่อชักนำให้ศิษย์ประพฤติดี มีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบ และประกอบแต่ล้วนคุณประโยชน์ ประการหนึ่ง
กรุณาคุณ มีจิตปรารถนาและพยายาม เพื่อขัดเกลาศิษย์ คือกำจัดความชั่วอันมัวหมอง และเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์โทษภัยทั้งปวง ให้ล่วงเสียประการหนึ่ง
อนุสิฎฐิคุณ มีจิตปรารถนา และพยายาม พร่ำแจงแสดงเวทย์ ขจัดเหตุสงสัย ให้ได้ความสว่างประดุจนำไปด้วยดวงประทีป เพื่อจะปลูกฝังความรู้ ไปไว้ในสันดานแห่งศิษย์ เพื่อให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญา ประการหนึ่ง
ขอท่านอาจารย์  รับเครื่องสักการะ อันข้าพเจ้าน้อมนำมา และจงสำแดงซึ่ง ปกติคุณู ประการแก่ข้าพเจ้า ประดุจนายช่างหม้อผู้พยายามกล่อมเกลา เพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีฉันนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงแก่ท่านอาจารย์ พร้อมกาย และใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับ เพื่อให้ได้รับโอวาทด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อ
ขอเดชะ..ปูชะนียาธิษฐานอันนี้ จงบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้า แตกประดุจหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และให้งอกงามเจริญขึ้นโดยเร็วพลัน นับแต่กาลวันนี้ ให้การศึกษาของข้าพเจ้า เป็นผลสำเร็จอันดี ดุจคำอธิษฐานฉะนี้เทอญ

 

 

โรงเรียนนวดไทยสปาสุรนารี 972/10 ซอยมิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (โคราช) 044211117 หรือ 0821049494

Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2011 ออกแบบโดย อ.กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ ผู้บริหารโรงเรียน